нашите сайтове english

Проект „FESTIVALLINKS“ в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката

В края на 2020 година приключи работата по вдъхновяващия международен културен проект Festivallinks, в който партньор е и Международен музикален фестивал “Варненско лято”.

Проектът Festivallinks имаше за цел да помогне на фестивалите за класическа музика да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката. Партньорите в проекта бяха в тясно сътрудничество за достигане на целта да бъдат ориентирани към аудиторията, по-устойчиви и способни да достигнат до нови, по-широки и по-разнообразни публики.

Проект „FESTIVALLINKS“ в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката

    Top