нашите сайтове english

Екологично чист транспорт за Варна

Цел на проекта

Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна, посредством намаляване наднормените нива на Финни прахови частици /ФПЧ/ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства.

Екологично чист транспорт за Варна

    Top