нашите сайтове english

Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна

Проектът се изпълнява по програма  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като основна цел на проекта е осигуряване на подходяща социална инфраструктура за лицата, ползващи социални услуги, включително роми на територията на Община Варна.

Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна"

 

    Top