нашите сайтове english

Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав

Проект CityWalk - „Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав“ се финансира по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Проектът CityWalk подпомага градовете в Дунавския регион за намаляване на въглеродните емисии, шума и увеличаване на безопасността, за да се превърнат в по-добри места за живеене чрез подобряване на възможностите за разходки чрез подобряване на пешеходната инфраструктура и достъпа до транспорт и други ежедневни услуги.

Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав

Top