нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 750

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
601   Полимира Парашкевова Тодорова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.5.2019  
602   Станислав Бориславов Стоянов   МД Ст. инспектор "Принудително събиране" 13.5.2019  
603   Христина Йорданова Христова      МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.5.2019  
604   Ивайло Божидаров Иванов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.5.2019  
605   Григор Валентинов Уруков   ИИБ Мл. експерт "Регистри зелена система и благоустрояване" 13.5.2019  
606   Анна Любомирова Иванова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 13.5.2019  
607   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  13.5.2019  
608   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  13.5.2019  
609   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  13.5.2019  
610   Иван Христов Божинов   МД Гл. специалист "Обслужване на данъкоплатци" 13.5.2019  
611   Иво Божидаров Кутев   ИИБ Гл. eксперт КБД 13.5.2019  
612   Ирена Йовчева Александрова   Здравеопазване Гл. експерт "Лечебни заведения" 13.5.2019  
613   Десислава Вичкова Динкова    ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 13.5.2019  
614   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 13.5.2019  
615   Лилия Иванова Христова-Стоилова   КДР Старши счетоводител  13.5.2019  
616   Виктория Георгиева Ванева-Димитрова   ДГ№45"Морски свят" Директор 13.5.2019  
617   Павлина Жекова Димова   ФИБ Гл. инспектор "Общински ООД" 13.5.2019  
618   Галина Георгиева Делева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 13.5.2019  
619   Йоана Славчева Йорданова    УСКОР Ст. специалист "Екологичен контрол" 13.5.2019  
620   Стефан  Атанасов Савов   ФИБ Началник отдел 13.5.2019  
621   Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 13.5.2019  
622   Лиляна Димитрова Лазарова - Янева   ЦПЛР - Логопедичен център Директор 13.5.2019  
623   Бисерка Младенова Алексиева   Превенции Гл. експерт "Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН" 13.5.2019  
624   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 13.5.2019  
625   Антон Костов Авернов   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 13.5.2019  
626   Пламен Колев Кънчев   ИИБ Гл. експерт "Телекомуникации" 13.5.2019  
627   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 13.5.2019  
628   Невена Господинова Димитрова   ДГ№18"Чайка"  Директор 13.5.2019  
629   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Ст. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  13.5.2019  
630   Иван Ганчев Генчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 13.5.2019  
631   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 13.5.2019  
632   Красимир Рачев Рачев   УСКОР Началник отдел 13.5.2019  
633   Галина Николаева Димова   ДГ№2"Щастливо детство" Директор 13.5.2019  
634   Камелия Димитрова Александрова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 13.5.2019  
635   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 13.5.2019  
636   Иринка Георгиева Найденова   ДЯ №5 ,,Чуден свят’’ Директор 13.5.2019  
637   Иванка Колева Стоянова   ОП "Зоопарк-Варна" Директор 13.5.2019  
638   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 13.5.2019  
639   Дора  Кирилова Михова   ДГ№7"А.С.Пушкин" Директор 13.5.2019  
640   Камелия Кръстева Костадинова    ИИБ Гл. експерт "В И К" 13.5.2019  
641   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 13.5.2019  
642   Венцислав Недялков Младенов   ОП "Спорт- Варна" Директор 13.5.2019  
643   Тодор Недялков Желязков   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 14.5.2019  
644   Алекси Иванов Алексиев   УС Ръководител звено 15.5.2019  
645   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 14.5.2019  
646   Силвия Неделчева Йоргакиева    ПНО Юрисконсулт 15.5.2019  
647   Силвия Янкова Кандемир    ИИБ Гл. експерт "Управление на шум и атмосфера" 14.5.2019  
648   Снежина Николова Власова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 15.5.2019  
649   Диана Ангелова Атанасова    КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 14.5.2019  
650   Валентина Чавдарова Крушева   проект Експерт "Финансово управление" 15.5.2019  
651   Биляна Антимова Якова-Атанасова   проект Ръководител 14.5.2019  
652   Мая Александрова Атанасова   Превенции Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 15.5.2019  
653   Димана Ленкова Стоянова   Превенции Мл. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 14.5.2019  
654   Диляна Добромирова Атанасова-Гръбчева   Превенции Ст. експерт "Психолог" 14.5.2019  
655   Евелина Георгиева Динчева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2019  
656   Колю Георгиев Георгиев   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2019  
657   Анна Каменова Георгиева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2019  
658   Йорданка Костадинова Николова   ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  14.5.2019  
659   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  14.5.2019  
660   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  14.5.2019  
661   Йордан Веселинов Добрев   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2019  
662   Стилиян Димитров Димитров   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2019  
663   Веселин Желязков Недялков   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2019  
664   Евгени Георгиев Орманлиев   ОСИСД Началник отдел 14.5.2019  
665   Светлана Иванова Хараланова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване"   14.5.2019  
666   Илиян Михайлов Вълков   УС Началник отдел 14.5.2019  
667   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник отдел 14.5.2019  
668   Георги Савов Арнаудов   Спорт  Гл. експерт "Спортни клубове" 14.5.2019  
669   Евгения Пенчева Митева   ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  14.5.2019  
670   Гергана Георгиева Чобанова-Дучева    ИИБ Гл. специалист "Благоустрояване"  14.5.2019  
671   Евелина Кирова Симеонова    ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 14.5.2019  
672   Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 14.5.2019  
673   Виктория Валериева Чобанова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 14.5.2019  
674   Магдалена Добрева Братилова   ИИБ Гл. специалист "Експлоатация на уличната мрежа" 14.5.2019  
675   Веселина Николова Милушева   ЕНОП Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 14.5.2019  
676   Клементина Петкова Колева майч.   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 14.5.2019  
677   Роза Маринова Добрева майч.   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 14.5.2019  
678   Людмила Николова Кючукова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 14.5.2019  
679   Христина Любомирова Манолова    ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 14.5.2019  
680   Първолета Савчева Петкова   Хранителен комплеск Старши счетоводител 14.5.2019  
681   Ана Павлова Иванова   КК Началник отдел 14.5.2019  
682   Петранка Дойчева Атанасова    Хранителен комплеск Заместник управител 14.5.2019  
683   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     14.5.2019  
684   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 14.5.2019  
685   Станислава Недкова Александрова    УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 14.5.2019  
686   Геновева Христова Рагьовска– Монева   ДЯ №14 ,,Звънче’’ директор 14.5.2019  
687   Красимира Михайлова Георгиева    ДГ№33"Делфинче" Директор 14.5.2019  
688   Ирена Димитрова Димитрова   КДР Старши експерт "Културни програми и проекти" 14.5.2019  
689   Виктория Мирославова Маринова- Николова   ОИЦ Управител 14.5.2019  
690   Марияна Великова Христова   ДЦДМУ Управител 14.5.2019  
691   Даниела Петрова Бранева   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  14.5.2019  
692   Иван Йорданов Радев   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 14.5.2019  
693   Цветелина Георгиева Станчева    ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 14.5.2019  
694   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 14.5.2019  
695   Лилия Вангелова Стериовска   ИИБ Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 14.5.2019  
696   Мария Георгиева Баева - Стоянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 14.5.2019  
697   Станимир Георгиев Мизов   ИИБ Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 14.5.2019  
698   Диана Димитрова Йорданова   УСКОР Началник отдел 14.5.2019  
699   Нели Георгиева Иванова   ФСД Счетоводител 14.5.2019  
700   Георги Георгиев Георгиев   ИИБ Гл.експерт "Контрол, прокопаване, експлоатация и зимно поддържане на уличната мрежа" 14.5.2019  
701   Теодора Йовчева Тодорова   ФСД Старши счетоводител 14.5.2019  
702   Елена Любчева Панайотова   ИИБ Гл. експерт "Бюджет, обществени поръчки, възлагане и контрол по договори" 14.5.2019  
703 28 Мария Цветелинова Стоянова   ФСД Счетоводител 14.5.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
704   Боряна Божидарова Божкова   АГУП Ст. експерт "Архитектура" 14.5.2019  
705   Диян Пенчев Дичев   ЕНОП Мл. експерт "Международно сътрудничество" 14.5.2019  
706   Адрияна Живкова Михалева    АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 15.5.2019  
707   Милка Станкова Маджарова   КДР Главен счетоводител 15.5.2019  
708   Константин Атанасов Воденичаров   Превенции Гл. експерт "Психолог" 15.5.2019  
709   Атанас Стоянов Димитров   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 15.5.2019  
710   Десислава Валентинова Георгиева   КДР Началник отдел  15.5.2019  
711   Янка Борисова Иваноа   ДГ №16 "Слънчева дъга" Директор 15.5.2019  
712   Тихомир Симеонов Тимов   ИИБ Началник отдел 15.5.2019  
713   Даниела Михова Колева-Димитрова   ОП КДХ Директор 15.5.2019  
714   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 15.5.2019  
715   Юлия Желязкова Манолова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 15.5.2019  
716   Диляна Константинова Георгиева майч.   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 15.5.2019  
717   Тина Русева Боянова   ДГ№35"Детска радост" Директор 15.5.2019  
718   Надежда Бориславова Владимирова   КДР Счетоводител "Контрол по СФУК" 15.5.2019  
719   Данка Димитрова Митрушева   Превенции Мл. експерт "Превантивно информационен център" 15.5.2019  
720   Стефка Георгиева Господинова   ФИБ Директор 15.5.2019  
721   Янко Димитров Янков   ДДЛРГ „Княгиня Надежда“ Директор 15.5.2019  
722   Елена Светлозарова Димова   ИИБ Ст. експерт "Управление на екологични проекти"   15.5.2019  
723   Анелия Иванова Маринова     СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  15.5.2019  
724   Юлияна Стефанова Пасева   МД Началник на отдел 15.5.2019  
725   Жасмина Георгиева Станчева    КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 15.5.2019  
726   Стела Станева Христова    ИИБ Ст. експерт ЕСГРАОН 15.5.2019  
727   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Гл.  експерт "Териториално сътрудничество" 15.5.2019  
728   Станка Илиева Пантелеева     УС Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 15.5.2019  
729   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 15.5.2019  
730   Николай Петров Колев   Хранителен комплеск Управител 15.5.2019  
731   Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 15.5.2019  
732   Станислава Димова Йорданова    КДР Старши експерт "Културни програми и проекти" 15.5.2019  
733   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     15.5.2019  
734   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 15.5.2019  
735   Марта Кирилова Виденова   АГУП Гл. експерт "Градоустройство" 15.5.2019  
736   Юлия Христова Попова   ОСИСД Началник отдел 15.5.2019  
737   Ганчо Георгиев Ганчев   КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  15.5.2019  
738   Даниела Иванова Биячева    СД Гл. инспектор "Социални дейности  и жилищно настаняване" 15.5.2019  
739   Любомира Сергеева Комитска    КСУДС Директор 15.5.2019  
740   Неда Ивайлова Димитрова    Здравеопазване Гл. експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 15.5.2019  
741   Дияна Тодорова Дянкова   ЦНСТ директор 15.5.2019  
742   Миглена Йовчева Йонкова    КК Гл. експерт "Канцелария на кмета" 15.5.2019  
743   Диляна Костова Костова      МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.5.2019  
744   Маруся Георгиева Николова   МД Гл. специалист "Архив" 15.5.2019  
745   Деница Георгиева Стефанова   МД Ст. специалист "Архив" 15.5.2019  
746   Стела Георгиева Захос    МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.5.2019  
747   Мирослава Стефчева Иванова   майч.   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 16.5.2019  
748 32 Петко Антонов Пенев   ИИБ Главен експерт "Регистрация строежи" 27.5.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
749 31 Ивайло Велинтинов Икономов   ПНО Юлисконсулт 29.5.2019  
750 30 Рада Желязкова Момакова   ОПИП главен счетоводител 14.6.2019  
    Top