нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
151   Нела Спасова Паскалева   ОСИСД Главен инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 19.4.2019  
152   Петя Василева Енева      ОСИСД Началник отдел ОИТР 19.4.2019  
153   Драгомир Николов Бакалов   ДГ№17"Петър Берон" Директор 19.4.2019  
154   Пламена Кънева Кънева  16.5.2019 МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 19.4.2019  
155   Янко Йорданов Зенгинов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 19.4.2019  
156   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 19.4.2019  
157   Женя Добрева Петкова    ДЯ №9 ,,Детелина’’ Директор 19.4.2019  
158   Камелия Николаева Василева   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 19.4.2019  
159   Виолета Петрова Василева    ФСД Старши счетоводител 19.4.2019  
160   Драгомира Костова Македонска   ДГ№36"Морска звездица" Директор 19.4.2019  
161   Румен Василев Пейчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 19.4.2019  
162   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 19.4.2019  
163   Теодора Енчева Христова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 19.4.2019  
164   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 22.4.2019  
165   Янчо Николов Вълев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 22.4.2019  
166   Гергана Стоянова Железова    АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 22.4.2019  
167   Маргарита Иванова Георгиева   ДЯ №4 ,,Приказен свят’’ Директор 22.4.2019  
168   Неделчо Димов Неделчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 22.4.2019  
169   Лидия Михова Кънчева   ДГ№20"Бриз" Директор 22.4.2019  
170   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 22.4.2019  
171   Яни Филчев Филчев     УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 22.4.2019  
172   Явор Стефанов Златев   УСКОР Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2019  
173   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.4.2019  
174   Дамянка Тодорова Куюмджиева    МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 22.4.2019  
175   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 22.4.2019  
176   Йордан Йорданов Пометков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 22.4.2019  
177 21 Гергана Георгиева Аврамова   ИИБ Младши експерт "Озеленване" 22.4.2019  
178   Лъчезар Петков Керанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 22.4.2019  
179   Снежина Дамянова Дамянова   ДГ№37"Пламъче" Директор 22.4.2019  
180   Параскева Жекова Люцканова   ДГ№38"Маргаритка" Директор 22.4.2019  
181   Лидия Петкова Димитрова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  23.4.2019  
182   Жинела Нанкова Желязкова   УЧРАУ Началник отдел АУДА 23.4.2019  
183   Александра Ангелова Стойкова   ФСД Старши счетоводител 23.4.2019  
184   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 23.4.2019  
185   Красимира Веселинова Балтанова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 23.4.2019  
186   Павлина Петрова Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Строителен контрол" 23.4.2019  
187   Татяна Вълчева Константинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 23.4.2019  
188   Нели Лазарова Лазарова   ФСД Старши счетоводител 23.4.2019  
189   Желязка Господинова Василева   ФСД Старши счетоводител 23.4.2019  
190   Валерия Петкова Узунтонева   Туризъм Старши инспектор 23.4.2019  
191   Здравка Ангелова Иванова   ФСД Старши счетоводител 23.4.2019  
192   Анна Чернева Константинова   ДГ№44"Валентина Терешкова" Директор 23.4.2019  
193   Росица Тинчева Христова-Борисова   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 23.4.2019  
194   Тома Иванов Тодоров   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 23.4.2019  
195   Руслан Владков Влаев   УСКОР Старши инспектор 23.4.2019  
196   Даниела Димитрова Гурева   ОСИСД Старши инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 23.4.2019  
197   Радка Дойчева Николова   УСКОР Ст. специалист "Строителен контрол" 23.4.2019  
198   Орлин Мирчев Данеков   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 24.4.2019  
199   Атанас Мирев Караджов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 24.4.2019  
200   Йордан Николов Иванов   УСКОР Инспектор "Контрол по търговската дейност" 24.4.2019  
201   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Главен инспектор   24.4.2019  
202   Зорница Томова Манушева   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 24.4.2019  
203   Татяна Нейчева Георгиева   Туризъм Главен експерт "Туристическа дейност" 24.4.2019  
204   Десислава Стефанова Хинева   Туризъм Главен експерт "Публична информация" 24.4.2019  
205   Станислава Златилова Маринова   Туризъм Старши експерт "Публична информация" 24.4.2019  
206   Николай Каменов Калчев   Туризъм Старши експерт "Туристическа дейност" 24.4.2019  
207   Тихомир Василев Патарински   ТИЦ Ръководител звено 24.4.2019  
208   Нели Маринова Неделчева   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 24.4.2019  
209   Небахат Нефет Кадир    УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 24.4.2019  
210   Биляна Станчева Тодорова   УСКОР Началник сектор 24.4.2019  
211   Наталия Иванова Недялкова    УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол" 24.4.2019  
212   Максим Димитров Ников   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 24.4.2019  
213   Тодор Петков Кундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 24.4.2019  
214 23 Тодорка Николова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 24.4.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
215   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 24.4.2019  
216   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел 24.4.2019  
217   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 24.4.2019  
218   Дарина Матеев Стоянова   ДСП Управител 24.4.2019  
219   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 24.4.2019  
220   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 24.4.2019  
221   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 24.4.2019  
222   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 24.4.2019  
223   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 24.4.2019  
224   Валентина Стефанова Вълчева   АГУП Началник отдел КИР 24.4.2019  
225   Анета Попова   ДГ№39"Приказка" Директор 25.4.2019  
226   Виолета Тодорова Авджиева   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 25.4.2019  
227   Александра Евгениева Александрова   ЕНОП Гл. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 25.4.2019  
228   Димитър Трифонов Георгиев   Хранителен комплеск Старши счетоводител 25.4.2019  
229   Катя Николова Момчилова   Туризъм Главен експерт "Категоризация на туристическите обекти" 25.4.2019  
230   Яна Пламенова Жекова   УЧРАУ Главен експерт "Информационно и техническо осигуряване" 25.4.2019  
231   Боряна Петкова Георгиева   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  25.4.2019  
232   Цветелина Иванова Цветкова-Андонова   ИАО Главен експерт "Обредни дейности" 25.4.2019  
233   Кристин Светославов Спасов   КДР Гл. експерт "Празници и чествания" 25.4.2019  
234   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник отдел ОПР 25.4.2019  
235   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 25.4.2019  
236   Гюлшен Арунова Акифова   КС Инспектор "Контрол и санкции" 25.4.2019  
237   Дора Желязкова Петрова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 25.4.2019  
238   Екатерина Владиславова Стоянова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 25.4.2019  
239   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 25.4.2019  
240   Десислава Димитрова Желева   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 25.4.2019  
241   Радка Стоянова Радославова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 25.4.2019  
242   Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 25.4.2019  
243   Руска Станчева Анастасова   ФСД Старши счетоводител 25.4.2019  
244   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 25.4.2019  
245   Катя Димитрова Граматикова   СД Главен експерт "Хора с увреждания" 25.4.2019  
246   Владимир Георгиев Пеев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 25.4.2019  
247   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Анализи и планиране" 25.4.2019  
248   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 25.4.2019  
249   Дияна Тошкова Казакова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 25.4.2019  
250   Цветелина Недкова Борисова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 25.4.2019  
251   Гиновева Недкова Стоянова   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 25.4.2019  
252   Татяна Веселинова Ташева   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 25.4.2019  
253   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 25.4.2019  
254   Виолета Ганчева Димитрова   Здравеопазване Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 25.4.2019  
255   Виолета Веселинова Илиева   ДЯ №6 ,,Мечо Пух’ Директор 25.4.2019  
256   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 30.4.2019  
257   Светлана Александрова Петрова    КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 30.4.2019  
258   Миглена Станчева Тръпкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 30.4.2019  
259 24 Албена Методиева Гигова   ОПИП Главен счетоводител 30.4.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
260   Галя Миткова Моева-Петкова   КОБС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 30.4.2019  
261   Теодора Маринова Маринова   УСКОР Началник сектор 30.4.2019  
262   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 30.4.2019  
263   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 30.4.2019  
264   Димка Кирова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 30.4.2019  
265   Янислава Димитрова Шопова   СД Гл. експерт "Икономист" 30.4.2019  
266   Клавдия Симеонова Василева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 30.4.2019  
267   Милена Владимирова Вълчанова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 30.4.2019  
268   Ана Стаматова Василева   КОБС Гл. експерт "Административно и тепническо осигуряване" 30.4.2019  
269   Емилия Дякова Генова   АГУП Началник отдел 30.4.2019  
270   Лидия Николаева Димитрова   ВО Главен вътрешен одитор 30.4.2019  
271   Юлия Петкова Петкова   КОБС Директор 30.4.2019  
272   Галя Господинова Георгиева    КОБС Началник отдел 30.4.2019  
273   Анула Георгиева Рашкова   ДГ№34"Лястовичка" Директор 30.4.2019  
274   Емилия Неделчева Венкова-Преспарова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 30.4.2019  
275   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 30.4.2019  
276 26 Христина Тодорова Боевска-Пенова   ФСД Старши счетоводител 30.4.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
277   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 30.4.2019  
278   Снежинка Панайотова Карамфилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 30.4.2019  
279   Димитрина Митова Гекова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 30.4.2019  
280   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 30.4.2019  
281   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Старши експерт "Реклама" 30.4.2019  
282   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 30.4.2019  
283   Катя Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      30.4.2019  
284   Красимира Николова Петрова    УЧРАУ Гл. специалист "Архив"      30.4.2019  
285   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 2.5.2019  
286   Яни Николаев Георгиев   МД Гл. инспектор "Туристически данък" 2.5.2019  
287   Събинка Иванова Генчева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 2.5.2019  
288   Боряна Крумова Соколова   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 2.5.2019  
289   Галина Димитрова Николова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 2.5.2019  
290   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 2.5.2019  
291   Жасмина Георгиева Янчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 2.5.2019  
292   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.5.2019  
293   Марияна Ангелова Свистунова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 2.5.2019  
294   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 2.5.2019  
295   Димитричка Георгиева Момчилова   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 2.5.2019  
296   Светла Веселинова Вутова   МД Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" 2.5.2019  
297   Елена Великова Йорданова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.5.2019  
298   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 2.5.2019  
299   Калина Георгиева Борисова     МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 2.5.2019  
300   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.5.2019  
    Top