нашите сайтове english

Функциониране на ОИЦ-Варна 2019-2021

Проект „Функциониране на областен информационен център – Варна 2019-2021“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и има за цел да надгради постигнатото до момента чрез осигуряване eфективно функциониране на Областен информационен център - Варна, като част от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ), както и повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2019-2021 г.

Проект „Функциониране на ОИЦ-Варна 2019-2021“

    Top