нашите сайтове english

Заверка на копие на документи от техническия архив /Дирекция ИИБ/ - УСЛУГА № 39135

УСЛУГА №39135 

Заверка на копие на документи от техническия архив /Дирекция ИИБ/ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: ЗУТ и АПК 

Необходими документи:

  1. Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за собственост; документ за учредяване на право на строеж в чужд имот;
  2. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони; 

Такса на административната услуга: съгласно НОАМТЦУТОВ

-   обикновена услуга – 3,00 лв./стр.

-    бърза услуга – 6,00 лв./стр. 

-    експресна услуга – 9,00 лв./стр. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 7 дни

-         бърза услуга – до 5 дни

-         експресна услуга – до 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

39135-бланка