нашите сайтове english

Определяне на маршрут за движение на товарни автомобили при въведена забрана за движение на товарни превозни средства (на основание чл. 47, ал.1 и ал. 3 на ППЗДвП) - УСЛУГА №9116

УСЛУГА №9116 

Определяне на маршрут за движение на товарни автомобили при въведена забрана за движение на товарни превозни средства

(на основание чл. 47, ал.1 и ал. 3 на ППЗДвП) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 47, ал. 1 и ал. 3 на ППЗДвП, Комунуникационно-транспортен план към ОУП на гр.Варна, одобрен 1982 г. от МСА.

Необходими документи:

  1. Копие от влязло в сила разрешение за строеж;
  2. Договор за превоз (когато има сключен такъв);
  3. Два броя карти на гр. Варна;
  4. Списък на автомобили извършващи превоза - 2 бр.; 

Такса на административната услуга:

бърза услуга - 75 лв.

обикновена услуга – 40 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

бърза услуга – 4 дни

обикновена услуга – 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: посочва се от възложителя 

Изтегли документи

9116-бланка