нашите сайтове english

Съгласуване на скици с подземен кадастър - УСЛУГА №9088

УСЛУГА №9088 

Съгласуване на скици с подземен кадастър 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 128, ал.6 от ЗУТ 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
  2. Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице. 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 5 лв.

- бърза услуга  - 8 лв.

- експресна услуга  - 10 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга  – 7 дни  

- бърза услуга  - 5 дни  

- експресна услуга  – 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

9088-бланка