нашите сайтове english

Годишен касов отчет за изпълнението на бюджета по приходите и разходите и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна

Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Top