нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ

Съобщениe за издадена Заповед№2702/25.08.2021г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 26.08.2021 г.

         На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

 - Заповед 2702/25.08.2021г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Снек-бар "Лагуна", находящ се в гр. Варна, адм.район „Приморски“, к.к. "Златни пясъци", с.о. "Панорама", ПИ № 10135.513.653.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top