нашите сайтове english

Архив 2016

Национални поетични празници „Вапцарови дни“ – Варна, 1-7 декември 2016 година

Договор за финансиране между Община Варна и сдружение "Варна - Европейска младежка столица"

Класиране на проекти по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година

Лятна работа в общински детски градини, училища и обслужващи звена в системата на средното образование на територията на община Варна

СПИСЪК на ОДОБРЕНИ/НЕОДОБРЕНИ училища/ детски градини/ обслужващи звена, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година

Прием в І клас за учебната 2016/2017 г.

ПАНОРАМА НА ВАРНЕНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заповед № 0463/15.02.2016 г. на Кмета на Община Варна за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти през 2016 г.

Областен конкурс за фотография "Планетата земя", организиран съвместно от Община Варна, РИО - Варна и НАОП"Н.Коперник"

    Top