нашите сайтове english

Програми, отчети и други документи

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 година

Общински колективен трудов договор в сферата на образованието 2021 г.

Корекция на бюджета за 2020 г. по данни от НЕИСПУО към 15.09.2020 г.

Класирани проекти по Програма за приобщаващо образование – 2020

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 година

Формуляр "Искане за закрила на деца с изявени дарби"

Средства за занимания по интереси – Бюджет 2019 г.

Корекция на бюджета за 2019 г. в държавно делегираните дейности от функция "Образование" във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2019 г. в общинските детски градини и училища

Корекция на бюджета за 2018 г. в държавно делегираните дейности от функция „Образование“ във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2018 г. в общинските детски градини и училища

Протокол от първото заседание на пълния състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Варна

 

 

Top