нашите сайтове english

Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к “Златни пясъци”, Община Варна

Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к “Златни пясъци”, Община Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. В резултат от проекта е постигнат пряк положителен ефект и принос за повишаване качеството на живот и привлекателността на курортен комплекс “Златни пясъци”, както и за подобряване на условията за развиване на туристическия сектор по Черноморското крайбрежие.

Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к “Златни пясъци”, Община Варна“, реализиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Пресконференция за приключване на 1-ви етап от изпълнението на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. “Златни пясъци, Община Варна“

ОПОС_3 - 'Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к 'Златни пясъци', Община Варна'

Top