нашите сайтове english

Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“

Проектът осигурява достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и подпомагане на социалното включване на хора с различни форми на деменция, чрез разработване и развитие на социалните услуги в общността: „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ и „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“.

Изграждане на „център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“

Top