нашите сайтове english

City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – Товарно колело, променящо града

Проект „City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града” е финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската Комисия. Основаната идея е да се внедри новаторски подход при извършването на различен вид доставки на територията на града, като постепенно се наложи товарният велосипед, като основен вид превоз за извършване на услугите.

 

Проект „City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града”

Top