нашите сайтове english

Интелигентни и устойчиви градове (mySMARTLife)

Разработване на стратегия за градската трансформация в подкрепа на градовете в определянето на преходни модели, като подходящ начин за достигне високо ниво на компетентност в процеса на развитие, справяне с основните предизвикателства на града и прогрес към „интелигентни хора“ и концепции за „интелигентна икономика“.

Проект „Интелигентни и устойчиви градове“

Top