нашите сайтове english

Общностен център за деца и семейства –Варна

Проект „Общностен център за деца и семейства –Варна“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и има за цел превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства.

 

Проект „Общностен център за деца и семейства –Варна“

Top