нашите сайтове english

Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н. Хайтов" и професионална гимназия по икономика "Д-р И.Богоров

Проект "Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н. Хайтов" и професионална гимназия по икономика "Д-р И.Богоров" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел да създаде условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в двете професионални училища.

 

„Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна