нашите сайтове english

Годишен финансов отчет на Община Варна за 2013 г.

Съдържание:

 Баланс на община Варна за 2013 г.

 Обяснителна записка към консолидиран годишен финансов отчет на община Варна за 2013 г.

 Одитно становище на Сметната палата за годишен финансов отчет на община Варна за 2013 г.

Годишен финансов отчет на Община Варна за 2013 г.

Top