нашите сайтове english

Георги Паспалев

Инж. Георги Янев Паспалев

Инж. Георги Янев Паспалев е роден на 12.12.1944 в гр. Поморие. Женен с две деца.

По професия е машинен инженер - завършил е Висшия машинен електротехнически институт- гр. Варна и Висша Следдипломна школа за системни организатори във ВИИ - София. Потомък е на рода на проф. Георги Паспалев, създал аквариума в гр. Варна.

През 1969 г. постъпва на работа в ЗРНА (Завод за радио-навигационна апаратура) - Варна, където през 1976 г. е назначен за зам. директор по производствените въпроси.От 1979 г. е главен директор на СК за ДЕУ (Стопански комбинат за домакински електроуреди) "Елпром" - гр. Варна. От 1984 г. е зам. кмет на Варна, а от 1986 г. е първи зам. председател на ИК на Окръжния народен съвет.

Енергичен и принципен стопански ръководител, работил усърдно и съвестно за развитието на промишлеността и благоустройството на града. Особени заслуги има за изграждането на електротранспорта в града.

От м. април до м. октомври 1990г. е кмет на град Варна, при което е осъществил много ползотворни промени в услуга на варненци

Top