нашите сайтове english

Любомир Димов

Проф. д-р т.н. инж. Любомир ДимовПроф. д-р т.н. инж. Любомир Димов е роден на 31 март 1909г. с.Недан, В.Търновско. Родителите му са учители . 1927г. завършва гимназия в гр. Шумен, 1931г. - висше техническо образование по земемерно инженерство в гр.Бърно, Чехия.

1940-1944г. е сътрудник на съветското консулство във Варна, като същевременно е ятак и поддържа връзка с партизаните. Заради активната му политическа дейност преди 9.09.1944г. е назначен от ГК на БКП за кмет на Варна за периода септември 1944 - април 1945г.

След това е редовен професор и декан в катедра "геодезия и пътища" във варненския университет, ръководител на катедра и декан в селскостопанската академия и минно-геоложкия институт в София. През 1946г. спечелва ІІ място в конкурса за градоустройствен план на Варна в съавторство с арх. Сербезов. Първо място не се присъжда. Председател е на инженерно-архитектурното, археологическото, българо-полското дружество, кооперация "Димят", комитета за мир, председател на приморска популярна банка във Варна. През 1979 е удостоен със званието почетен гражданин на Варна.

Top