нашите сайтове english

Петър Стоянов

Петър Стоянов

След като Христо Мирски си подава оставката, на 7 ноември 1923г., председателството на Тричленната общинска комисия се поема от Петър Стоянов. В резултат на общинските избори проведени на 1 юни 1924г. той е избран за кмет на града от квотата на Демократическия сговор.

Петър Стоянов е роден на 25 септември 1881г. в с. Стрелец, Горно Оряховско. Учи в Казанлък, в Търговската гимназия и във Военното училище в София и висше морско училище в Кронщад, Русия. Участва в Балканската война като командир на миноносец "Строгий", а по време на Първата световна война е зачислен в състава на Дунавската флота. За проявена храброст е награден с ордените: "За военна заслуга", "Св. Александър" и др.

След установяването си във Варна, Петър Стоянов се включва активно в икономическия и обществено-политическия живот на града. Като индустриалец и търговец е избран за председател на АД "Слънчогледи". Член е на настоятелствата на различни благотворителни, културни и спортни организации и дружества. Той е един от основателите на Българския народен морски сговор и негов председател в продължение на 6 години от 1924г. и е сред създателите на Лигата за курорта Варна. Избиран е за общински съветник и два пъти за народен предатавител /през 1927г. и през 1938г./ 

На Петър Стоянов варненци дължат много за напредъка и издигането на града, който с право се нарича Царица на Черно море. Общинските съветници виждат изхода от тежката икономическа криза на града, както в развитието на индустрията, така и в развитието на курорта. Стопанската политика на Общината е последователна в това отношение, независимо от партийната принадлежност на общинските съветници. От 1925г. се създава общинско курортно бюро, което поема събирането на курортни такси и информационното обслужване на летовниците, както и стопанисванетото на общинската собственост. Изключителни са заслугите на Петър Стоянов като кмет за построяване на Централните морски бани.

Основният камък се полага на 7 май 1925г., а на 12 юли 1926г. става тържественото им откриване.  През мандата на Петър Стоянов се благоустрояват редица улица като "Цар Борис", "Владислав" и др., извършват се подобрения по водоснабдяването, подобряване базата на пожарната команда , създаване на автобусна превозна служба. Ревностно подпомага и организирането на занаятчийски изложби в града. Той осигурява необходимите средства за продължаване строителството на театралната сграда. Мандатът на Петър Стоянов приключва с новите избори през февруари 1927г.

От февруари 1944г. той е назначен за кмет на Варна. Като такъв на 8 септември 1944г е арестуван. Той е съден от Народния съд и според издадената му присъда е изселен от Варна.Умира в родното си село на 19 септември 1954г.

Със своята почтеност, предана дейност и заслуги, Петър Стоянов се ползва с всеобщо уважение и известност между съгражданите си. Умен, енергичен, със съзнание за дълг и отговорност, той посвещава много сили за напредъка и благоденствието на Варна.

Top