нашите сайтове english

Христо Мирски

Христо Кр. Мирски

На 11 юни 1923г. окръжният управител Калаксъзов назначава нова тричленна комисия при Варненското градско общинско управление с председател Христо Кр. Мирски и членове: Ст. Николов и Ив. Мирчев.  Христо Кр. Мирски е роден на 14. XII.1884г. във Варна, в семейството на известния в миналото виден варненски общественик, народен представител и кмет Кръстьо Мирски. Христо Мирски е ученик в Мъжката гимназия. Университетското си образование по право започва в София и завършва в Загреб през 1910г. Работи като адвокат и се занимава активно с обществена и политическа дейност. Участва в Балканската и Първата световна войни. Член е на Демократическата партия и на нейните органи. Избиран е многократно за общински и окръжен съветник, за народен представител, за председател на благотворителни, спортни и културни дружества. Христо Мирски е изключително работоспособен, енергичен, прям и милосърден човек. Известен е със силната си ненавист към корупцията в обществените институции. Привърженик е на максимата:"Обичай народа, за да те обича и той", "Служи му честно и безвъзвратно".

Тричленната комисия с председател Хр. Мирски най-напред се опитва да сложи ред в самата община. Поради раздутия щат се извършват съкращения на редица служби и чиновници. При встъпване в длъжност Хр. Мирски и помощниците му заявяват , че няма да предприемат мероприятия с капитална важност за града, поради оскъдните средства на общинската каса. Тричленната комисия ще се стреми "..преди всичко да стабилизира финансовото положение на общината, та да се подготви почвата за по-крупни мероприятия". Тя констатира че с икономии и съкращения на разходите, могат да се извършат редица подобрения в областта на санитарното дело, ремонт на училищни сгради, на улици и др. Една от първите задачи на новата управа е в най-кратък срок да разреши проблемите на живущите в крайните квартали, въпросите свързани с прехраната на населението и поевтиняване на редица стоки.

На 5 ноември 1923г. Христо Мирски подава оставка, за да може да се кандидатира за народен представител в предстоящите парламентарни избори. За него приятелите му казват: " В погледа му играе пламъка на идеалиста и порива на реалиста". Христо Мирски е познат на варненци и като журналист. Проучва историята на Варна и често във вестниците се срещат негови материали.

Top