нашите сайтове english

Станчо Савов

Станчо СавовСтанчо Савов е известен в миналото варненски адвокат, обществен и стопански деец. Почти двадесет години непрекъснато е избиран за общински съветник. За първи път става кмет на града от август 1915г. до декември 1919г.

Това е времето на Първата световна война. Основният проблем с който се занимават общинските съветници е осигуряване помощи на нуждаещите се граждани. Набелязват се и строги мерки за подобряване хигиената в града с цел да се предпази войската от заразни болести.

За втори път Станчо Савов заема кметския стол след преврата на 19 май 1934г.

И през двата си мандата Станчо Савов има амбицията да направи всичко възможно за по-нататъшно издигане на Варна в стопанско, курортно, културно-просветно и здравно отношение. Той оказва активно съдействие за създаване на Аспаруховия парк край Варна. Станчо Савов влиза в комитета, който поема инициативата за изграждане на парк-мавзолей "Вл. Варненчик".

През 1935г. по решение на общинските съветници за първи път се обявява конкурс за построяването на модерен хотел във втората част на морската градина, на който се поканват за участие чужди фирми. Конкурсът се печели от чехословашка фирма. Поради политическата обстановка в Европа проекта не се осъществява.

Вторият мандат на Станчо Савов като кмет приключва през септември 1935г.

Top