нашите сайтове english

Крайно класиране на участниците в проведен подбор на външен експерт за оценка на проектни предложения по програма „Младежки дейности”, дейност „Младежки проекти“

Протокол от крайно класиране от проведен подбор на външен експерт за оценка на проектни предложения по програма „Младежки дейности”, дейност „Младежки проекти“

 

Име, презиме, фамилия на кандидата и рег.№                  

Брой точки

1.

С.Ив.Хр. Рег.№РД24015260ВН/03.06.2024 г.

103

 

Публикуван на 03.07.2024 г.

    Top