нашите сайтове english

Добри Филов

Добри ФиловПрез май 1908г. се провеждат поредните общински избори. Превес вземат демократите и кмет става адвоката Добри Филов.Добри Филов не прави изключение от плеадата варненски общественици и интелектуалци, които се стремят да бъдат полезни за своя град и неговите жители.

От решенията на Общинския съвет е видно, че се вземат мерки за хигиенизиране на града, магазините, хотелите и "въобще заведенията, които боравят с предмети за ядене и пиене". Продължава работата по разширяване, оформяне, регулиране и отваряне на улиците. Събарят се стари къщи и на тяхно място по план се изграждат нови модерни сгради. Изготвят се поемните условия за продаване на празни общински места "в северната част на град Варна, от двете страни на Добричкото шосе", на доказано бедните и бездомни семейства "с определена цена и със срочно изплащане". Дават се под наем част от общинските магазини. На търг се отдава осветлението на улиците и площадите, доставката на медикаменти за общинската аптека, печатането на в."Варненски общински вестник", доставката на необходимите материали за народните основни училища, ремонта на сградата на Телеграфопощенската станция и др. Полагат се грижи и за подобряване на материалната база на Пожарната. Отново в Общинския съвет се разисква въпроса за построяване на хотел с казино и водолечебни приспособления и морски бани. Добри Филов подкрепя идеята за основаване на дружество на артистите във Варна и построяване на градски театър. Кметът Филов лично се ангажира и с въпросите по прехраната на населението и цените на основните продукти.

Въпреки добрите намерения на Добри Филов, повечето от благоустройствените проблеми на Варна през този период не могат да се решат. Опитите на общинската управа и преди и сега да приложат регулационен план за изграждане на града, особено в старата му част се оказва един тежък и продължителен процес.

Краткото кметуване на Добри Филов е свързано и с противоречия вътре сред общинските съветници и оформяне на две противоположни групи, което пречи на изпълнението на основните общински задачи. След няколкократни консултации с председателя на демократичното бюро във Варна - Никола Кънев, Добри Филов си подава оставката през лятото на 1909г. И в следващите години той остава съпричастен към проблемите на града. Умира на 1 май 1941г.

Top