нашите сайтове english

„City After Dark“ (CAD) – “Нощни икономики на градовете”

Програма УРБАКТ IV 2021-2027 е една от четирите програми на ЕС за междурегионално сътрудничество (направление С на Interreg), която подкрепя съвместни мерки и проекти за повишаване на ефективността на политиката на сближаване. Програмата улеснява обмена на знания и добри практики между градовете и другите нива на управление. Целта е да се насърчи интегрираното устойчиво развитие в градовете, да се подобрят градските политики и да се подобри ефективността на политиката на сближаване в градовете.

Проектът е насочен към икономиката и управлението на градовете нощно време – предизвикателство, включително за съживяване на местните икономики, като същевременно прави градовете по-безопасни, достъпни и по-привлекателни за всички.

 

Проект „City After Dark“ (CAD) – “Нощни икономики на градовете”

 

 

    Top