нашите сайтове english

Уведомление за промяна на датата на провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, Ви уведомявам за промяна на датата на провеждане на конкурса.  Допуснатите кандидати трябва да се явят на 28.05.2024 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Варна, зала Варна, етаж 2.

 

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)

 

 

Публикувано на 21.05.2024 г.

    Top