нашите сайтове english

Кръстьо Мирски

Кръстьо МирскиВидният варненски общественик, публицист и книжовник Кръстьо Мирски е роден на 15 ануари 1852г. в Котел, в рода на известния Гаврил Кръстевич.

Във Варна Кръстьо Мирски се преселва през м. ноември 1878г. В продължение на четири десетилетия той е в центъра на всички обществени начинания в града. Известно време е председател на варненския апелативен съд. Член е на Демократическата партия. Избиран е за народен представител в Третото, Четвъртото, Осмото и Четиринадесетото Обикновено Народно събрание и в Четвъртото Велико Народно събрание.

Заслугите на Кр. Мирски към културния живот на Варна са огромни. Той открива първата книжарница в града и съдейства за пренасянето тук на печатницата на Райко Блъсков. Голям е приносът на Кр. Мирски и за развитието на театралното дело.

През мандата на Кр. Мирски се решават кардинални въпроси по благоустрояването на града и по културно-просветното му развитие. Построяват се училищата "Св.Кирил", "Св.Наум", прави се разширение на у-ще "Св.Методий". По това време се изграждат и първите модерни морски бани на релси, което допринася за авторитета на Варна като морско летовище. През кметуването на Кр.Мирски се изготвя и първия план за разширение на Морската градина, построява се часовниковата кула и първата театрална зала "Съединение".

Кр. Мирски е и известен публицист и всеотдаен книжовник. Автор е на повече от 250 статии, книги, учебници и преводна литература. Той е един от първите членове на Българската академия на науките.

Кр. Мирски умира на 7 май 1920г.

Top