нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за участие в подбор за длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

С П И С Ъ К

Н А

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани към Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

Д.П.Й. Рег.№РД24003922ВН/09.02.2024 г.

 

След подписване на Административен договор за финансирането на проектите по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, класираният кандидат ще бъде поканен за назначаване.

 

Публикуван на 08.04.2024 г.

    Top