нашите сайтове english

Списък на класирани кандидати за участие в подбор за длъжност ЕКСПЕРТ „СТРОИТЕЛСТВО“ към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

С П И С Ъ К

Н А

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ „СТРОИТЕЛСТВО“ КЪМ ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

И.Б.М. Рег.№РД24004633ВН/15.02.2024 г.

2.

Н.Д.Д. Рег.№РД24004503ВН/15.02.2024 г.

3.

Ц.П.П. Рег.№РД24004696ВН/15.02.2024 г.

Резерви

1.

Я.Т.Л.  Рег.№ РД24004525ВН/15.02.2024 г.

2.

Г.А.А.  Рег.№ РД24004157ВН/12.02.2024 г.

3.

Л.П.Б. Рег.№РД24004609ВН/16.02.2024 г.

 

След подписване на Административен договор за финансирането на проектите по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, класираните кандидати ще бъдат поканени за назначаване.

 

Публикуван на 08.04.2024 г.

    Top