нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 08141/20.03.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

        На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед 08141-20.03.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 

1280-П

1

В1-1Р3-6ЯР-А0

Апартаменти за гости

"Аргищ супериор апартамент", "Argisht superior apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-кс "Аргищ Партез", сграда № 18, бл. И, ет. 3, ап. 812

1287-П

2

В1-1РВ-70Р-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОКТОР ИВАН БОГОРОВ", № 9, вх. Б, ет. 5, ап. 57

1288-П

3

В1-1РЗ-70Ц-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "МОРСКА СИРЕНА", бл. 24, ет. 9, ап. 53

1289-П

4

В1-1РЖ-0ЮЯ-А0

Апартаменти за гости

"Морски диамант"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "ПРОФ.АТАНАС ИШИРКОВ", № 1, ет. 3, ап. 15

1290-П

5

В1-1РИ-70Р-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОКТОР ИВАН БОГОРОВ" № 9, вх. Б, ет. 5, ап. 83

1291-П

6

В1-1РМ-711-А0

Апартаменти за гости

"Невен 6"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Изгрев-1", УЛ. "НЕВЕН" № 6, вх. А, ет. 1, ап. 6

1292-П

7

В1-1РН-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ.  "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 50

1293-П

8

В1-1РП-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда № 1,вх. В, ет. -1, ап. 29

1294-П

9

В1-1РТ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, Сграда № 1, вх. В, ет. -1, ап. 27

1295-П

10

В1-1РЦ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, Сграда №1, вх. В, ет. -1, ап. 26

1296-П

11

В1-1С1-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда № 1, вх. В, ет. -1, ап. 18

1297-П

12

В1-1С2-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 32

1298-П

13

В1-1С9-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 33

1299-П

14

В1-1СВ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда № 1, вх. В, ет. -1, ап. 21

1300-П

15

В1-1СЕ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 34

1301-П

16

В1-1СГ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. - 1, ап. 36

1302-П

17

В1-1СЛ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 37

1303-П

18

В1-1СС-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 35

1304-П

19

В1-1СФ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ.  "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 39

1305-П

20

В1-1СЧ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 63

1306-П

21

В1-1СЦ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 62

1307-П

22

В1-1СЩ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ.  "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, Сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 52

1308-П

23

В1-1Т0-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. В, ет. -1, ап. 15

1309-П

24

В1-1СЮ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1,  вх. В, ет. -1, ап. 17

1310-П

25

В1-1СШ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 38

1311-П

26

В1-1СХ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. Г, ет. -1, ап. 64

1312-П

27

В1-1СУ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. В, ет. -1, ап. 20

1313-П

28

В1-1СТ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. В, ет. -1, ап. 22

1314-П

29

В1-1СМ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, сграда №1, вх. В, ет. -1, ап. 16

1315-П

30

В1-1СИ-1Н8-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, сграда №1, вх. В, ет. -1, ап. 23

1316-П

31

В1-1СЖ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1,  вх. В, ет. - 1, ап. 24

1317-П

32

В1-1СБ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1,  вх. В, ет. -1, ап. 25

1318-П

33

В1-1С8-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1,  вх. Г, ет. -1, ап. 30

1319-П

34

В1-1С5-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1,  вх. В, ет. -1, ап. 28

1320-П

35

В1-1С0-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76,  сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 53

1321-П

36

В1-1РЮ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 54

1322-П

37

В1-1РФ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда №1, вх. Г, ет. 1, ап. 56

1323-П

38

В1-1Т1-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Тюлип"  "Tulip"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ", № 6, ет. 6, ап. 8

1324-П

39

В1-1РУ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ.  "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. Г, ет. 1, ап. 51

1325-П

40

В1-1РХ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 49

1326-П

41

В1-1СК-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 48

1327-П

42

В1-1РЯ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1,  вх. В, ет. 1, ап. 47

1328-П

43

В1-1РШ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 46

1329-П

44

В1-1СН-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 45

1330-П

45

В1-1СП-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 44

1331-П

46

В1-1СР-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 43

1332-П

47

В1-1РЩ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 42

1333-П

48

В1-1СД-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 41

1334-П

49

В1-1СА-71З-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 76, сграда № 1, вх. В, ет. 1, ап. 40

1335-П

50

В1-1С7-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. Г, ет. 1, ап. 61

1336-П

51

В1-1С6-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. Г, ет. 1, ап. 60

1337-П

52

В1-1С4-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. Г, ет. 1, ап. 59

1338-П

53

В1-1СЗ-713-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1 вх. Г, ет. 1, ап. 58

1339-П

54

В1-1С3-71Е-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", № 76, сграда № 1, вх. Г, ет. 1, ап. 57

1340-П

55

В1-1РС-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Линден", "Linden"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО", № 13, вх. В, ет. 6, ап. 68

1341-П

56

В1-1РР-71Б-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 7, вх. А, ет. 4, ап. 39

1342-П

57

В1-1СЯ-4Ж9-А0

Апартаменти за гости

"Симфония 87" "Simphony 87"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз - Юг", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ" № 5, вх. Б, ет. 15, ап. 87

1344-П

58

В1-1Т5-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Металекс В"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 68, вх. В, ет. 9, ап. 35

1345-П

59

В1-1Т3-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Металекс Б"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, № 68, вх. Б, ет. 9, ап. 23

725-О

60

В1-1РГ-1ЦА-А0

Апартаменти за гости

"Син", "Blue"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ", № 21, сгр. № 1, вх. Б, ет. 4, ат. 11

726-О

61

В1-1РЕ-70Ф-А0

Апартаменти за гости

"Романс" "Romanсе"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 8, ет. 2, ап. 1

727-О

62

В1-1РД-70Ф-А0

Апартаменти за гости

"Парадайс", "Paradise"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", № 8, ет. 4 и 5, ап. 5

728-О

63

В1-1РЛ-70Ф-А0

Апартаменти за гости

"Модерн" "Modern"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 8, ет. 3, ап. 3

729-О

64

В1-1РК-70Ф-А0

Апартаменти за гости

"Медитераниън" "Mediterranean"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 8, ет. 2, ап. 2

730-О

65

В1-1Т2-71П-А0

Апартаменти за гости

"Ърбан Айдж", "Urban edge"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ГЕН.РАДКО ДИМИТРИЕВ" № 53, вх. В, ет. 7, ап. 11

731-О

66

В1-1Т6-5ШС-А0

Апартаменти за гости

"Веслец"  "Veslec"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ВЕСЛЕЦ" № 29, ет. 2, ап. 5

86-М

67

В1-1Т4-0ХЛ-А0

Апартаменти за гости

"Сливница"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, БУЛ. "СЛИВНИЦА" № 173, сграда 4, ет. 6, ап. 17

 

    Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Директор на дирекция „Туризъм“: ...........................

                                                     /Младен Стоянов/

 

 

 

Изготвил: ................... (Г.Стефанова - ст. експерт "КТО“,  отдел „Категоризация”)

 

    Top