нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0813/15.03.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

         На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед 0813-15.03.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  1. УИН В1-1Р5-6ЯЦ-А0, Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК", бл. 14, ет. 2, ап. 7.
  2. В1-1Р7-3В9-А0, Апартаменти за гости "Азур Премиум 1, А9", "AZUR PREMIUM 1, А9" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К.  "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 10, ет. 2, ап. А 9, к-кс "Азур 1".
  3. В1-1Р6-0ФШ-А0, Апартаменти за гости "Л4-1-А7", "L4-1-А7"          9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ", № 160, вх. 1, ет. 1, ап. 7, к-кс "Ла Мер 4".
  4. В1-1Р8-3В9-А0, Апартаменти за гости "Азур Премиум 4, А2" "AZUR PREMIUM 4, А2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К. "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та", № 6, бл. 4 АВ, ет. 1, ап. А 2, к-кс "Азур Премиум 4".
  5. В1-1Р9-3В9-А0, Апартаменти за гости "Азур Премиум 4, С18" "AZUR PREMIUM 4, C18" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, К.К.  "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "46-та" № 6, бл. 4 С, ет. 3, ап. С 18, к-кс "Азур Премиум 4".
  6. В1-1РБ-0ФШ-А0, Апартаменти за гости "Л4-2-А1" "L4-2-А1" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 160, вх. 2, ет. С2, ап. 1, к-кс "Ла Мер 4".
  7. В1-1Р4-6ЯУ-А0, Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 16, ет. 1.
  8. В1-1РА-0ХЛ-А0, Апартаменти за гости "Пеев" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР С. ПУШКИН", № 14.

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top