нашите сайтове english

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в подбор за длъжност ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финан

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

1.

В.Д.М.С. Рег.№РД24004614ВН/16.02.2024 г.

2.

Ж.П.П. Рег.№РД24004681ВН/16.02.2024 г.

3.

А.К.К. Рег.№РД24004648ВН/16.02.2024 г.

4.

Е.И.И. Рег.№РД24004468ВН/15.02.2024 г.

5.

Г.С.А. Рег.№РД24004450ВН/15.02.2024 г.

6.

М.В.Й. Рег.№РД24004314ВН/14.02.2024 г.

7.

Ж.А.Г. Рег.№РД24004335ВН/14.02.2024 г.

8.

Д.П.Д. Рег.№РД24004329ВН/14.02.2024 г.

9.

Б.П.Г. Рег.№РД24004387ВН/14.02.2024 г.

10.

Г.И.В. Рег.№РД24004273ВН/13.02.2024 г.

11.

Д.И.М. Рег.№РД24004125ВН/12.02.2024 г.

12.

М.Р.К. Рег.№РД24004096ВН/12.02.2024 г.

13.

П.И.Г. Рег.№РД24004073ВН/12.02.2024 г.

14.

Й.П.У. Рег.№РД24003943ВН/09.02.2024 г.

15.

Н.Х.Ш. Рег.№РД24004009ВН/09.02.2024 г.

16.

П.В.К. Рег.№РД24003794ВН/09.02.2024 г.

17.

П.Т.Д. Рег.№РД24003980ВН/09.02.2024 г.

18.

И.Н.Ч. Рег.№РД24003965ВН/09.02.2024 г.

19.

Й.Д.Ш. Рег.№РД24003978ВН/09.02.2024 г.

20.

Н.Г.Ж. Рег.№РД24004048ВН/09.02.2024 г.

21.

Й.С.А. Рег.№РД24003837ВН/08.02.2024 г.

22.

Я.П.Й. Рег.№РД24003812ВН/08.02.2024 г.

23.

Ю.Г.М. Рег.№РД24003450ВН/05.02.2024 г.

24.

К.В.Д. Рег.№РД24003455ВН/05.02.2024 г.

25.

Г.В.Г. Рег.№РД24003448ВН/05.02.2024 г.

26.

С.К.С. Рег.№РД24003339ВН/02.02.2024 г.

Датата и часа за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат допълнително публикувани на страницата на Община Варна в същия раздел.

 

С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – 1 бр. към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (ЗИП) по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата и рег.№

Основание за недопускане

1

Е.М.А. Рег.№РД24004676ВН/16.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит

2

П.С.Д. Рег.№РД24004688ВН/16.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил доказателства удостоверяващи изискуемото образование

3

Т.Й.Г. Рег.№РД24003518ВН/06.02.2024 г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит

 Публикувано на 23.02.2024 г.

    Top