нашите сайтове english

Благомир Коцев

Благомир Коцев е роден на 22 март 1978 г. във Варна. През 1997 г. завършва средното си образование в Първа езикова гимназия във Варна, с изучаване на английски език. През 2001 г. придобива бакалавърска степен „Бизнес администрация“ в Американския университет във Вашингтон. Висшето си образование продължава с магистърска степен по „Корабоплаване, търговия и финанси“ в Сити Юнивърсити в Лондон през 2004 г.  През 2022 г. заема поста областен управител на Варна в периода 24 февруари – 4 август.

На 5 ноември 2023 г. е избран за кмет на Варна. На 13 ноември 2023 г. встъпва в длъжност. 

 

Top