нашите сайтове english

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Разяснителна кампания

Избирателни списъци - част II за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.

Заповед № 3212/20.09.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Избирателни списъци -  част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Заповед № 2980/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Варна във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение №1 към Заповед № 2980/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на Община Варна за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение №1 към Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

 

 

Top