нашите сайтове english

Кметство Казашко

Име, фамилия Длъжност телефон
Гергана Петкова
kmetstvokazashko@abv.bg
Кмет т.052-820-664
ф.052-820-665
Наташа Колева ЕСГРАОН  
Top