нашите сайтове english

Кметство Казашко

Име, фамилия Длъжност телефон
Гергана Петкова
kmetstvokazashko@abv.bg
Кмет 052-820-664,
факс 052-820-665
Наташа Колева ЕСГРАОН  
Top