нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата
451   Стефан Асенов Манзурски   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 27.4.2023
452   Нора Стефанова Момчева     Секретар 27.4.2023
453   Десислава Стефанова Вълчева   УЧРАУ Ст. експерт "Човешки ресурси" 27.4.2023
454   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 27.4.2023
455   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Гл. експерт "Читалищни и сценични дейности" 27.4.2023
456   Драгомир Николов Бакалов   ДГ№17"Петър Берон" директор 27.4.2023
457   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 27.4.2023
458   Нели Христова Бакърджиева   ДГ№22"Мечо Пух" директор 27.4.2023
459   Милка Станкова Маджарова   КДР Главен счетоводител 28.4.2023
460   Елена Николова Гаданчева   ДГ№14"Дружба" директор 28.4.2023
461   Юлия Костова Славова   ИАО Началник на отдел 28.4.2023
462   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  28.4.2023
463   Невин Али Басри   УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 28.4.2023
464   Десислава Красимирова Василева   МД Главен юрисконсулт 28.4.2023
465   Магдалена Стоянова Стефанова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 28.4.2023
466   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 28.4.2023
467   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 28.4.2023
468   Христина Георгиева Маноилова    ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 28.4.2023
469   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 28.4.2023
470   Ирена Божидарова Митева   ИИБ Гл. експерт "Енергийна ефективност" 28.4.2023
471   Станимир Георгиев Мизов   ИИБ Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 28.4.2023
472   Иванка Дойчева Томова    ФСД Старши счетоводител 28.4.2023
473   Лора Иванова Гоцева    ПНО Юрисконсулт 28.4.2023
474   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 28.4.2023
475   Диляна Йорданова Иванова - Бойканова   ЕООС Ст. експерт "Управление на отпадъците" 28.4.2023
476   Дора Димитрова Илиева   ЕООС Началник на отдел 28.4.2023
477   Невяна Тодорова Петрова   ЕООС Инспектор "Управление на отпадъците" 28.4.2023
478   Татяна Петрова Лазарова   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  28.4.2023
479   Диянка Илиева Пеева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  28.4.2023
480   Нели Димитрова Ангелова   МД Ст. инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 28.4.2023
481   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  28.4.2023
482   Магдалена Георгиева Вълкова   ДГ№42"Българче" директор 28.4.2023
483   Даниела Иванова Събева   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 28.4.2023
484   Красимира Красимирова Славова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 28.4.2023
485   Мирослав Галинов Николов   ЕООС Ст.инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 28.4.2023
486   Наталия Иванова Недялкова    ЕООС Гл. специалист "Управление на отпадъците" 28.4.2023
487   Анна Стефанова Колева   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 28.4.2023
488   Рая Николова Караниколова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 28.4.2023
489   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 28.4.2023
490   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 28.4.2023
491   Петър Върбанов Радушев   ОИЦ Ръководител на проект 3.5.2023
492   Росица Георгиева Тодорова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 3.5.2023
493   Стела Веселинова Докова   ПНО Юрисконсулт 3.5.2023
494   Петранка Добрева Димова   УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 3.5.2023
495   Илиян Михайлов Вълков   УС Началник на отдел 3.5.2023
496   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 3.5.2023
497   Галина Анчева Георгиева   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 3.5.2023
498   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 3.5.2023
499   Румянка Василева Начева   ТУРИЗЪМ Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 3.5.2023
500   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 3.5.2023
501   Чавдар Димитров Ников   ОСИСД Гл. експерт "Геодезист" 3.5.2023
502   Галина Бойкова Строгова   ФСД Директор 3.5.2023
503   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 3.5.2023
504   Румяна Николаева Петрова   ИАО Гл. експерт "Сървърни платформи" 3.5.2023
505   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Мл. експерт "Комуникации и безопасност на движението" 3.5.2023
506   Светла Николова Маринова   ПНО Главен юрисконсулт 3.5.2023
507   Ралица Радославова Славова-Георгиева     ПНО Главен юрисконсулт 3.5.2023
508   Лиляна Петкова Дамянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 3.5.2023
509   Любослава Аргирова Аргирова   ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 3.5.2023
510   Дарина Иванова Зафирова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 3.5.2023
511   Надежда Любенова Желязкова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 3.5.2023
512   Ралица Кръстева Димитрова    МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  3.5.2023
513   Венелин Александров Стаменов   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2023
514   Мима Колева Янкова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  3.5.2023
515   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 3.5.2023
516   Жасмина Петрова Василева   Детска ясла №13 ,,Русалка’’  Директор 3.5.2023
517   Диана Колева Христова   ОСИСД Ст. експерт "Разпореждане с ОС" 3.5.2023
518   Младен Маринов Иванов   ОП ОПСЗ Директор 3.5.2023
519   Лидия Николаева Димитрова   ЗВО Главен вътрешен одитор 3.5.2023
520   Екатерина Владиславова Стоянова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 3.5.2023
521   Дарина Матеева Стоянова    Домашен социален патронаж Управител 3.5.2023
522   Стоянка Паскова Малчева    Хранителен комплекс Счетоводител-касиер 3.5.2023
523   Николай Петров Колев   Хранителен комплекс Управител 3.5.2023
524   Калина Вълчева Пеева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 3.5.2023
525   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 3.5.2023
526   Анета Ангелова Александрова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 3.5.2023
527   Анна Любомирова Иванова   МД Ст. инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 3.5.2023
528   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 3.5.2023
529   Ангелина Николова Делкова-Аврамова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 3.5.2023
530   Диана Ангелова Атанасова    КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 3.5.2023
531   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 3.5.2023
532   Лорина Николаева Никова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 3.5.2023
533   Максим Димитров Ников   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 3.5.2023
534   Татяна Димитрова Керанова   ЕООС Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 4.5.2023
535   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 4.5.2023
536   Румяна Василева Георгиева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 4.5.2023
537   Ангелина Гочева Маркова   ИИБ Гл. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 4.5.2023
538   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 4.5.2023
539   Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 4.5.2023
540   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел 4.5.2023
541   Сашка Радославова Велева   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 4.5.2023
542   Антон Костов Авернов   ЕООС Ст. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 4.5.2023
543   Светла Димитрова Христова   ДГ№41"Първи юни" директор 4.5.2023
544   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор 4.5.2023
545   Лидия Николова Христова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Икономист" 4.5.2023
546   Виолета Ганчева Димитрова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Информационно обслужване и техническа дейност" 4.5.2023
547   Галина Любомирова Арнаудова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 4.5.2023
548   Ралица Атанасова Славчева   ФСД Счетоводител 4.5.2023
549   Юлия Димитрова Илиева   ДГ№28"Пролет" директор 4.5.2023
550   Митка Илиева Николова   ДГ№48"Ран Босилек" директор 4.5.2023
551   Елица Тодорова Вълчева   ДГ№8"Христо Ботев" директор 4.5.2023
552   Ваня Трендафилова Димитрова   ДГ№40"Детски свят" директор 4.5.2023
553   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 4.5.2023
554   Маргарита Иванова Георгиева   Детска ясла №4 ,,Приказен свят’’ директор 4.5.2023
555   Параскева Жекова Люцканова   ДГ№38"Маргаритка" директор 4.5.2023
556   Росица Георгиева Велева - Илчева   ДГ№6"Палечко" директор 4.5.2023
557   Стиляна Иванова Радева   дг№50"Зорница" директор 4.5.2023
558   Петранка Желева Николова   ДГ№21"Калина Малина" директор 4.5.2023
559   Дияна Красимирова Михайлова   ЕНОП Мл. експерт "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" 4.5.2023
560   Анна Каменова Георгиева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 4.5.2023
561   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 4.5.2023
562   Борислав Петев Валериев   ИАО Директор 4.5.2023
563   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник на отдел 4.5.2023
564   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник на отдел 4.5.2023
565   Десислава Спасова Кръстева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 4.5.2023
566   Господин Стоянов Казаков   УСКОР Ст. инспектор "Контрол по търговската дейност" 5.5.2023
567   Валерия Петкова Узунтонева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 5.5.2023
568   Георги Петров Цеков   УСКОР Инспектор "Контрол по търговската дейност" 5.5.2023
569   Йордан Николов Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 5.5.2023
570   Драга Динкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 5.5.2023
571   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 5.5.2023
572   Орлин Мирчев Данеков   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 5.5.2023
573   Диана Димитрова Йорданова    УСКОР Началник на отдел 5.5.2023
574   Иванина Димитрова Чиколова    ТУРИЗЪМ Ст. експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 5.5.2023
575   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 5.5.2023
576   Грета Василева Станчулова   ЕНОП Мл. експерт "Планиране и проекти за устойчиво развитие" 5.5.2023
577   Евелина Георгиева Динчева   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 5.5.2023
578   Бистра Маринова Димова   ЕНОП Началник на отдел 5.5.2023
579   Маргарита Маринова Петрова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 5.5.2023
580   Пламена Цветанова Цонева   КДР Гл. експерт "ММФ "Варненско лято" 5.5.2023
581   Антония Йовчева Пенева   КДР Директор 5.5.2023
582   Жинела Нанкова Желязкова   УЧРАУ Началник на отдел 5.5.2023
583   Елисавета  Христова Савова   ДГ№12"Ян Бибиян" директор 5.5.2023
584   Анна Чернева Константинова   ДГ№44"В.Терешкова" директор 5.5.2023
585   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник на отдел 5.5.2023
586   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 5.5.2023
587   Снежанка Борисова Узунова   ФИБ Гл. експерт "ФРЗ и капитални вложения" 5.5.2023
588   Стилиян Димитров Димитров   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 5.5.2023
589   Надежда Николаева Харизанова-Панталеева   АГУП Гл. експерт "Ландшафтна архитектура" 5.5.2023
590   Снежанка Дойчева Иванова   ЕООС Гл. инспектор "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" 5.5.2023
591   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 5.5.2023
592   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 5.5.2023
593   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 5.5.2023
594   Стефан  Атанасов Савов   ФИБ Началник на отдел 5.5.2023
595   Росица Димитрова Василева   ЕНОП Гл. експерт "Международни проекти и мониторинг" 5.5.2023
596   Христо Юриев Станчев   ИАО Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" 5.5.2023
597   Румяна Стоянова Хараламбова   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Началник на отдел 5.5.2023
598   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 5.5.2023
599   Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 5.5.2023
600   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Гл. експерт "Човешки ресурси" 5.5.2023
    Top