нашите сайтове english

Отчет на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Варна за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

    Top