нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
1 49-2018 Бранимир Христов Кузманов   ИИБ Мл. Експерт "Енергийна ефективност" 03.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
2 50-2018 Йордан Стоянов Дянков   ЕНОП Главен експерт "Проекти и програми" 03.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
3 52-2018 Йорданка Илиева Бонева   ОП КДХ Главен счетоводител 04.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
4 6 Надя Костова Монева   Здравеопазване Главен експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 16.012018 Чл. 35, ал. 1, т.2
5 4 Стефана Кръстева Димитрова-Делева   ИИБ Главен експерт 16.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
6 2 Елица Илиева Тодорова   МД Гл. инспектор КРД 16.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
7 1 Василена Бисерова Николова   Превенции Мл. Експерт 28.1.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
8 3 Николинка Димова Николова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 29.1.2019 напуснал
9 5 Камелия Пламенова Петкова   УЧРАУ Младши експерт "Административно обслужване" 30.1.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
10 8 Ваня Трендафилова Димитрова   ДГ 40 "Детски свят" Директор 6.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
11 9 Женя Красимирова Кирова-Димитрова   СД Ст. Експерт "Икономист социални програми и проекти" 12.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
12 7 Петя Руменова Стоянова   ЕНОП Ст. Експерт "ОПР и ОП" 15.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
13 14 Никола Аврамов Колев   УСКОР Главен експерт ОМП 15.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
14 15 Саша Савова Панайотона   ФиБ Гл. инспектор 15.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
15 10 Ивелина Георгиева Цонева   УЧРАУ Ст. Специалист "Техническо осигуряване" 15.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
16 16 Купен Стоянов Пашов   УСКОР Главен експерт ДЗН 15.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
17 11 Станимира Сашева Алексиева   АГУП Младши експерт "Част конструктивна" 25.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
18 12 Диана Колева Христова   ОСИСД Гл. експерт "Стопанисване и управление на ОС 26.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
19 13 Виолета Вълова Манова   ФиБ Главен експерт 28.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2
20   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 25.3.2019  
21   Адриана Петрова Петрова   ОМД Гл. експерт "Училища" 25.3.2019  
22   Мартина Петрова Маркова-Янева    Превенции Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 26.3.2019  
23   Ана Славчева Абрашева   Превенции Секретар на МКБППМН 25.3.2019  
24   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 27.3.2019  
25   Нели Христова Бакърджиева   ДГ№22"Мечо Пух" Директор 27.3.2019  
26   Боряна Константинова Косева    УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 28.3.2019  
27   Веска Богданова Александрова - Иванова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 28.3.2019  
28   Георги Димитров Стоянов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 28.3.2019  
29   Елена Йорданова Софрониева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 28.3.2019  
30   Елена Димитрова Петрова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 28.3.2019  
31   Мария Иванова Въртигорова    УСКОР Началник сектор 29.3.2019  
32   Веселина Орлинова Златева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 29.3.2019  
33   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 29.3.2019  
34   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 29.3.2019  
35   Мирослав Росенов Димитров   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 29.3.2019  
36   Марияна Илиева Митакова   ЗВО Главен вътрешен одитор 29.3.2019  
37   Николай Бориславов Стефанов   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 29.3.2019  
38   Тодор Петров Стоянов   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 29.3.2019  
39   Кремена Георгиева Недева   УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 29.3.2019  
40   Диана Агоп Кунева   ДЯ "Иглика" №11 Директор 29.3.2019  
41   Илона Вячеславовна Димитрова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 1.4.2019  
42   Георги Николаев Николов   ИАО Ст. експерт "Системен администратор" 2.4.2019  
43   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Гл. експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка" 2.4.2019  
44   Елисавета Димитрова Андонова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 2.4.2019  
45   Светлана Христова Христова   ОМД Гл. експерт "Общински педагогически информационен център" 2.4.2019  
46    Елена Стефанова Иванова   ДГ№13"Мир" Директор 2.4.2019  
47   Алис Магардич Испенджиян   ДГ№12"Ян Бибиян"  Директор 2.4.2019  
48   Екатерина Бончова Мишонова   ЗВО Главен вътрешен одитор 2.4.2019  
49   Зорница Лъчезарова Велинова    УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 2.4.2019  
50   Николинка Славчева Алексиева   ДГ№4"Теменужка" Директор 3.4.2019  
51   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 5.4.2019  
52   Соня Димитрова Георгиева   Туризъм Директор 5.4.2019  
53   Ивелина Христова Иванова   ДГ№9"Ален мак" Директор 5.4.2019  
54   Ирина Иванчева Нинова   УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 5.4.2019  
55   Светослава Владимирова Николова   ИАО Гл. експерт "WEB дизайн и мултимедия" 5.4.2019  
56   Славка Василева Стаматова    Туризъм Гл. специалист "Категоризация на туристическите обекти" 5.4.2019  
57   Галина Маринова Плугчиева   Туризъм Главен експерт "Категоризация на туристическите обекти" 5.4.2019  
58   Христина Димова Христова   ИАО Началник отдел 5.4.2019  
59   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 5.4.2019  
60   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 8.4.2019  
61   Светлана Стойчева Цанева   ПНО Главен юрисконсулт 8.4.2019  
62   Петранка Тодорова Влаева   ДГ№11"Незабравка" Директор 8.4.2019  
63   Младен Стоянов Стоянов   Туризъм Началник отдел 9.4.2019  
64 22 Ирина Николова Кертикова-Табакова   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 9.4.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
65   Пламен Неделчев Неделчев   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 9.4.2019  
66   Галена Иванова Семова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 9.4.2019  
67 20 Йорданка Тодорова Димитрова   СД Мл. експерт „Социални програми и проекти”  9.4.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
68   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 9.4.2019  
69   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 10.4.2019  
70 19 Румянка Василева Начева   Туризъм Младши експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 10.4.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
71   Стелияна Георгиева Василева   УЧРАУ Ст. инспектор "Вътрешен административен контрол" 10.4.2019  
72   Гинка Николаева Стефанова   Туризъм Старши експерт "Категоризация на туристическите обекти" 10.4.2019  
73   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 10.4.2019  
74   Недялка Драганова Николова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 10.4.2019  
75   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 11.4.2019  
76   Божидар Пламенов Бойчевски   ПНО Старши юрисконсулт 11.4.2019  
77   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 11.4.2019  
78   Дияна Георгиева Йорданова   УЧРАУ Мл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"  11.4.2019  
79   Мариана Петрова Шаркова     УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 11.4.2019  
80   Нора Стефанова Момчева   Секретар Секретар 11.4.2019  
81   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител 11.4.2019  
82   Ирина Апостолова Угринска   Туризъм Главен експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 11.4.2019  
83   Станка Атанасова Борисова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 11.4.2019  
84   Таня Богомилова Атанасова    Превенции Гл. експерт "Превенции" 11.4.2019  
85   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 11.4.2019  
86   Таня Николова Кертикова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 12.4.2019  
87   Надежда Стефанова Харизанова   Здравеопазване Дтарши експерт "Здравеопазване" 12.4.2019  
88   Кремена Кръстева Николова    УСКОР Ст. инспектор "Контрол жалби" 12.4.2019  
89   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 12.4.2019  
90   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 12.4.2019  
91   Станислав Недев Стоянов   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 12.4.2019  
92   Митко Георгиев Димитров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 15.4.2019  
93   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 15.4.2019  
94   Петър Маринов Вълков   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 15.4.2019  
95   Даринка Ангелова Йорданова    ДЯ №8 ,,Щурче’’ Директор 15.4.2019  
96   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.4.2019  
97   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.4.2019  
98   Нели Славова Зайкова   ДЛЗЛД Длъжностно лице по защита на личните данни 15.4.2019  
99   Милена Николова Капитанова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.4.2019  
100   Теодора Петрова Атанасова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 15.4.2019  
101   Биляна Боянова Симеонова- Кесмева   ИАО Началник на сектор ЕСГРАОН 15.4.2019  
102   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор ГС 15.4.2019  
103   Косю Янакиев Янакиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 15.4.2019  
104   Стела Тодорова Колева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 16.4.2019  
105   Жасмина Петрова Василева   ДЯ №13 ,,Русалка’’ Директор 16.4.2019  
106   Стилиана Вълчева Петрова   ДЯ №2 ,,Моряче’’ Директор 16.4.2019  
107   Александър Ангелов Александров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 16.4.2019  
108   Веселин Александров Икономов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 16.4.2019  
109   Васил Славчов Копанаров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 16.4.2019  
110   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 16.4.2019  
111   Анастас Димитров Дяков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 16.4.2019  
112   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 16.4.2019  
113   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 16.4.2019  
114   Мария Тодорова Къртова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 16.4.2019  
115   Кремена Георгиева Георгиева   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 16.4.2019  
116   Мая Димитрова Минчева   МД Гл. специалист  "Безкасови приходи"  16.4.2019  
117   Монка Недкова Николова   ЦПЛР ОДК Директор 16.4.2019  
118   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 16.4.2019  
119   Станимир Костадинов Танков   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 16.4.2019  
120   Антоанета Иванова Караджова   ДЯ №1 ,,Щастливо детство’’ Директор 16.4.2019  
121   Веселина Здравкова Кунева   ИИБ Гл. специалист "Паспортизация строежи" 16.4.2019  
122   Невена Петрова Клюнкова     УЧРАУ Началник отдел УЧРиВАК 17.4.2019  
123   Виолета Николова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 17.4.2019  
124   Сияна Николова Котова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 17.4.2019  
125   Кремена Йорданова Йорданова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 17.4.2019  
126   Невин Али Басри   УЧРАУ Главен експерт "Информационно и техническо осигуряване" 17.4.2019  
127 17 Иван Красимиров Кръстев   ОИЦ Експрет "Информационно обслужване и услуги" 17.4.2019  
128   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 18.4.2019  
129   Светлана Златева Коева   Превенции Директор 18.4.2019  
130   Магдалена  Георгиева Вълкова   ДГ№42"Българче" Директор 18.4.2019  
131   Светлана Кирова Игнатова-Бойчева   ОМД Гл. експерт "Училища" 18.4.2019  
132   Величка Георгиева Шабова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  18.4.2019  
133   Анастасия Маринова Георгиева   Здравеопазване Директор 18.4.2019  
134   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 18.4.2019  
135   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 18.4.2019  
136   Светломира Петрова Димитрова   ОСИСД Главен експерт "Реклама" 19.4.2019  
137   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Мл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 19.4.2019  
138   Стефан Демиров Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 19.4.2019  
139   Невена Манолова Кирова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 19.4.2019  
140   Дияна Златева Янева   ЦПЛР Директор 19.4.2019  
141   Мария Георгиева Колева ПР 08.05.2019 ИИБ Гл. експерт "Управление на отпадъците" 19.4.2019  
142   Лидия Николова Христова   Здравеопазване Гл. експерт "Икономист" 19.4.2019  
143   Мая Василева Иванова   УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 19.4.2019  
144   Даниела Валентинова Кузманова    ИИБ Гл. експерт ОВ 19.4.2019  
145   Полина Николаева Палюшева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 19.4.2019  
146   Калина Йорданова Банкова   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 19.4.2019  
147   Дамян Иванов Раднев   ОМД Гл. експерт "Духовност и етноси" 19.4.2019  
148   Теменужка Иванова Калинчева    ДГ№43"Пинокио" Директор 19.4.2019  
149   Росица Пенчева Николова   Превенции Ст. експерт "Превантивни програми" 19.4.2019  
150   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Главен експерт "Дружества с общинско участие" 19.4.2019  
Top