нашите сайтове english

Регистър декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2019 г.

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2019 г.

Име дирекция Длъжност дата  Декларация за имущество и интереси
1 Василена Бисерова Николова Превенции Мл. Експерт 02.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
2 Елица Илиева Тодорова МД Гл. инспектор КРД 02.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
3 Николинка Димова Никова УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 03.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
4 Стефана Кръстева Димитрова-Делева ИИБ Главен експерт 07.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
5 Камелия Пламенова Петкова УЧРАУ Младши експерт "Административно обслужване" 09.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
6 Надя Костова Монева Здравеопазване Главен експерт "Административно и материално-техническо осигуряване" 09.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
7 Петя Руменова Стоянова ЕНОП Ст. Експерт "ОПР и ОП" 21.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
8 Ваня Трендафилова Димитрова ДГ 40 "Детски свят" Директор 22.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
9 Женя Красимирова Кирова-Димитрова СД Ст. Експерт "Икономист социални програми и проекти" 23.01.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
10 Ивелина Георгиева Цонева УЧРАУ Ст. Специалист "Техническо осигуряване" 28.1.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
11 Станимира Сашева Алексиева АГУП Младши експерт "Част конструктивна" 14.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
12 Диана Колева Христова ОСИСД Гл. експерт "Стопанисване и управление на ОС 14.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
13 Виолета Вълова Манова ФиБ Главен експерт 14.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
14 Никола Аврамов Колев УСКОР Главен експерт ОМП 14.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
15 Саша Савова Панайотова ФиБ Гл. инспектор 14.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
16 Купен Стоянов Пашов УСКОР Главен експерт ДЗН 14.2.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
17 Иван Красимиров Кръстев ОИЦ Експрет "Информационно обслужване и услуги" 21.3.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
18 Татяна Нейчева Георгиева ТИЦ Главен експерт "Туристическа Дейност" 25.3.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
19 Румянка Василева Начева Туризъм Младши експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 25.3.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
20 Йорданка Тодорова Димитрова СД Младши експерт "Социални програми и проекти" 25.3.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
21 Гергана Георгиева Аврамова ИИБ Младши експерт "Озеленване" 1.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
22 Ирина Николова Кертикова-Табакова УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 1.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
23 Тодорка Николова Петрова ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 8.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
24 Албена Методиева Гигова ОПИП Главен счетоводител 8.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
25 Надежда Илкова Иванова ДГ 19 Славейче Директор 8.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
26 Христина Тодорова Боевска-Пенова ФСД Старши счетоводител 8.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
27 Ангелина Гочева Маркова ИИБ Старши експерт Управление на екологични проекти 22.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
28 Мария Цветелинова Стоянова ФСД Счетоводител 23.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
29 Бисерка Иванова Янева ДГ 30 "Синчец" Директор 24.4.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
30 Рада Желязкова Момакова ОПИП главен счетоводител 7.5.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
31 Ивайло Велинтинов Икономов ПНО юрисконсулт 13.5.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
32 Петко Антонов Пенев ИИБ Главен експерт "Регистрация строежи" 20.5.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
33 Янислава Иванова Георгиева ОП Спорт - Варна Главен счетоводител 28.5.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
34 Деница Константинова Шалева ФСД Старши счетоводител 3.6.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
35 Стоянка Петкова Балъкова-Вълчева ИИБ Старши експерт "Водовземане на минерални води и съоръжения" 10.6.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
36 Даниел Петков Димитров ПВНБССЛ Управител 11.6.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
37 Грета Василева Станчулова ЕНОП Мл. Експерт ОПРиОП 1.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
38 Десислава Ангелова Михова ТИЦ главен експерт "Публична информация" 8.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
39 Стефка Георгиева Панайотва УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 8.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
40 Жоро Тодоров Георгиев УСКОР Началник на отдел "Дейности по защита на населението" 15.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
41 Георги Тодоров Иванов УСКОР Началник на отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка" 15.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
42 Пламена Тенкова Чолакова ИИБ Ст. Инспектор "Контрол водовземане на мин. Води и съоръжения" 22.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
43 Стефан Петров Михайлов УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 23.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
44 Кристина Илиева Статкова ДГ №35 Детска радост Директор 31.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
45 Милена Кръстева Косева ДГ №7 А.С.Пушкин Директор 31.7.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
46 Марко Петров Марков ПВНСБЛ Управител 12.8.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
47 Кънчо Георгиев Христов ОПБК Управител 13.8.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
48 Петя Крумова Атанасова Превенции главен експерт  19.8.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
49 Павлина Желязова Герчева ТИЦ главен експерт "Туристическа дейност" 27.8.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
50 Неда Атанасова Янкова ИИБ Старши експерт "Контрол, прокопаване и застраховки" 2.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
51 Ивелина Светославова Тодорова ЕНОП Старши експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 2.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
52 Мариана Асенова Митева ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивалри" 12.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
53 Жени Симеонова Хинтоларска ДГ 43 Пинокио Директор 12.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
54 Eлисавета Христова Савова ДГ 12 Ян Бибиян Директор 12.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
55 Десислава Димитрова Иванова УСКОР Ст. Инспектор ООР 17.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
56 Станислав Светлев Стилиянов КК Началник на отдел "Протокол и международно сътрудничество" 30.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
57 николай Маринов Узунов ИАО Главен експерт "Локални мрежи база данни" 30.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
58 Тихомир Василев Патарински Туризъм Началник на отдел МРА 30.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
59 Камелия Кънева Месчиян ДЯ №11 "Иглика" Директор 30.9.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
60 Сиана Георгиева Илиева АГУП Старши юрисконсулт 8.10.2019

Чл. 35, ал. 1, т.1
61 Ваня Илиева Стоева ОСИСД Главен експерт "Разпореждане и управление с ОС" 10.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
62 Мария Цветанова Петрова АГУП Началник на отдел "Недвижимо културно наследство" 10.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
63 Георги Бориславов Желязков УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 14.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
64 Николина Любенова Димитрова ФСД Старши счетоводител 15.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
65 Пламена Димитрова Тодорова ОМД Гл. експерт "Духовност и етноси" 1.11.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
66 Йовка Стефанова Желязкова АГУП Младши експерт "НКН-част архитектурна" 1.11.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
67 Галина Тошкова Георгиева Спорт Мл. Експерт "Ученически и студентски спорт" 2.12.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
68 Велина Огнянова Савова ИИБ главен експерт "Управлиение на шум и атмосфера" 23.12.2019 Чл. 35, ал. 1, т.1
Top