нашите сайтове english

Публично обсъждане на проект на Актуализиран план за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО)

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА (ПИРО) ЗА ПИРИОДА 2021-2027 ГОД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие отправяме покана към жителите на община Варна, представители на бизнеса, НПО, икономически и социални партньори и всички заинтересовани страни имащи отношение към развитието на общината за обществено обсъждане на проект на Актуализиран план за интегрирано развитие на Община Варна.

Актуализацията на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г. се извършва на основание Закона за регионалното развитие - чл.8, (1), т. 3 1 , чл. 22. (1) 1., 3. и 4. от Правилника за неговото прилагане и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Варна на електронен адрес: https://varna.bg/bg/1950  и на интернет страницата на План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. на адрес: https://planvarna.bg/events/obsthestveno-obsazhdane-proekt-na-aktualiziran-piro-varna-2021-2027-g/ 

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.02.2023 год. (понеделник), от 14:00 часа в Младежки дом, ет.1  (адрес: гр. Варна,  бул. „Цар Освободител“ 27).

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на града и общината!

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПИРО Варна - Обществено обсъждане

 Публикувано на 17.02.2023 г.

    Top