нашите сайтове english

Списък на класираните кандидати след проведен подбор за позициите „Хигиенист“ и "Пазач" по проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

Окончателни резултати на кандидатите за подбор на служители в изпълнение на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, по процедура BG05M9OP001-2.029, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0012, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

І. За длъжността „Хигиенист“

 • Явили се кандидати:
 1. РД22027937ВН/30.12.2022 г.
 2. РД23000034ВН/03.01.2023 г.
 3. РД23000152ВН/04.01.2023 г.
 • Класирани кандидати:
 1. РД23000152ВН/04.01.2023 г.

II. За длъжността „Пазач“

 • Явили се кандидати:
 1. РД22027934ВН/30.12.2022 г.
 2. РД23000390ВН/06.01.2023 г.

Класирани кандидати:

 1. РД22027934ВН/30.12.2022 г.

 

Публикувано на 17.01.2023 г.

 

  Top