нашите сайтове english

Янко Славчев

Янко СлавчевВ резултат на изборите през м. ноември 1879г. кметската длъжност се заема от Янко Славчев, като представител на консерваторите. Той е кмет в годините 1879-1881 и 1895-1896г. Янко Славчев е роден през 1841г. в Търново. През 1865г. се заселва във Варна. Занимава се с търговия и комисионерска дейност. Той е един от най-дейните членове на българската община преди Освобождението и инициатор за създаване на първото българско читалище "Възрождение" във Варна. След Освобождението е училищен и църковен настоятел, участва в обществено-политическия и икономически живот на града. Председател е на Варненската търговско-индустриална камара в годините 1899-1901г. Като кмет Янко Славчев развива благоустройствена и благотворителна дейност. През неговия мандат общинският съвет дарява място за строеж на православен храм, безплатно предоставя 2900кв.м. площ за построяване на Митрополия, определя се и терен за строеж на казармите. През 1895г. общинските съветници вземат решение за строеж на пощенска сграда, срещу ежегоден наем. По време на кметуването му се вземат мерки за пресушаване на блатните места, раздават се свободни парцели за жилища. 
 Способен и предприемчив, Янко Славчев спомага за промяната на града. 
 Умира през 1927г.

Top