нашите сайтове english

Петър Атанасов Попов

Петър ПоповСлед Освобождението, Временното руско управление пристъпва към уреждане на гражданската власт и изграждане на нови български учреждения. Дълго време обаче, турските първенци под различни предлози се опитват да задържат общинската власт в свои ръце. Не могат да се изготвят и избирателните списъци.Поради тези причини с приказ на варненския губернатор Баумгартен от 23 октомври 1878г. се назначава временен градски съвет с председател Петър Попов. Първият назначен кмет в свободна Варна Петър Попов е роден на 18/02/1832г. в с. Ново село, Разградско.Следвал е право в Русия. Занимавал се е с търговия в Цариград, където основал Първото българско параходно дружество "Провидение" /1862-1865г./. Преди да бъде назначен за кмет заемал длъжността младши чиновник за особени поръчения в губернската канцелария. Петър Попов заема кметския престол само за един месец, в условията на оскъдица и непрекъснат бежански поток на хора от различни краища. Осигуряването на най-неoтложните нужди на населението е първата и основна грижа на кмета и общината.

Top