нашите сайтове english

Избори 2 октомри 2022 - архив

Разяснителна кампания - ЦИК 

Симулатор за машинно гласуване 

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД "ГРАО" -  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес,ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Заповед № 3069/02.10.2022 г. на Кмета на община Варна във връзка отмяна на Заповед № 2842/14.09.2022 г.

Заповед № 3062/30.09.2022 г. на Кмета на община Варна във връзка с определяне на време на гласуване с ПСИК на избиратели с трайни увреждания и болни от COVID-19 или контактни, постевени под карантина в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Заповед № 2933/17.09.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa участие в консултации за сформиране съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в изборите за ) в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Заповед № 2842/14.09.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки за периода от 00:00 ч. на 02.10.2022 г. до 20:00 ч. на 02.10.2022 г.

Заповед № 2678/31.08.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции зa сформиране състава на секционните избиратели комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Приложение № 1 към Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Приложение № 1 към Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна - класификатор на адресите по секции

Указ № 213 на Президента за разпускане на 47-то Народно събрание на 02.08.2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

    Top