нашите сайтове english

Съобщения

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Варна, Дирекция „Местни данъци“ Ви информира, че 30.11.2022г. е последният срок, в който задължените лица могат да подадат декларация за 2023 г., в случаите когато размерът на таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци.

Декларациите подадени след този срок не пораждат правни последици.

Възможностите за подаване на декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ) са следните:

  1. В офисите на Дирекция „Местни данъци“:

- Бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център )  работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.;

- Бул. “8-ми приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 08:30 -17:00ч. с почивка от 12:00-12:30ч

  1. С лицензиран пощенски оператор;
  2. Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.
    Top