нашите сайтове english

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2022 г.

Съгласно чл. 15а, ал. 3 Община Варна по чл. 15, ал. 1  от Закона за достъп до обществена информация ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Варна към 2022 г.

Top